Wczytywanie...

Badanie FRIS®

Raport rekrutacyjny FRIS

Badanie FRIS

Raport rekrutacyjny FRIS opiera się o diagnozę oczekiwań względem danego stanowiska, a następnie analizę potencjału oraz naturalnych predyspozycji wśród kandydatów. W skondensowanej formie opisuje naturalny sposób rozwiązywania problemów, potencjalne silne strony, możliwe źródła problemów oraz preferencje dotyczące aktywności i warunków pracy u każdego z kandydatów. Badanie FRIS zawiera również dopasowane propozycje pytań do wywiadu behawioralnego, dzięki którym rekrutujący szybciej zapozna się z kompetencjami kandydata.

Stosowanie Raportu rekrutacyjnego FRIS sprzyja zwiększaniu dopasowania kandydata do stanowiska pracy, na podstawie jego naturalnych predyspozycji.

Raport zespołowy FRIS

Badanie FRIS

Raport zespołowy FRIS prezentuje mapę potencjału zespołu wyrażoną Procesem FRIS® od momentu zainicjowania do etapu wdrożenia wybranego przedsięwzięcia. Dla każdej osoby jest opisany jej sposób myślenia, działania oraz postawa, którą najchętniej przyjmuje w zespole. Każdy raport opatrzony jest również komentarzem, który opisuje dynamikę grupy, model komunikacji i współpracy oraz zawiera wskazówki pomagające podnosić efektywność zespołu.

Korzyści z analizy zespołu FRIS

Zespół to różnorodność Stylów Myślenia. Dla wielu organizacji dużym wyzwaniem jest dobra komunikacja pomiędzy członkami zespołu i wysoka efektywność wspólnych działań. Model FRIS w tym pomaga – w prosty i szybki sposób określa potencjał zespołu, rekomenduje aktywności zawodowe oraz udziela wskazówek, jak najlepiej się porozumiewać.

Badanie FRIS – korzyści dla firmy

EFEKTYWNOŚĆ

Styl Myślenia wskazuje na typy zadań, w których największa satysfakcja łączy się z najwyższą efektywnością.

POTENCJAŁ

Poznanie różnorodności i specyfiki Stylów Myślenia poszczególnych osób pomaga w osiągnięciu efektu synergii.

WSPÓŁPRACA

Znajomość Stylów Myślenia członków zespołu pomaga im lepiej się komunikować i zapobiegać konfliktom.

DOPASOWANIE

Narzędzie „Proces FRIS” ułatwia dopasowywanie do projektów i zadań ludzi o właściwych predyspozycjach.

Raporty i usługi oparte o FRIS® oferuje firma DCC Consulting, współpracująca z JobFinder.

pl_PL