Wczytywanie...

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne do pracy – na czym to polega?

Dowiedz się, jak wyglądają Testy psychologiczne do pracy w JobFinder

Jako dopełnienie procesu rekrutacyjnego proponujemy Państwu skorzystanie z narzędzia selekcji, jakim są Testy psychologiczne, które dostarczają wiele informacji dotyczących osobowości czy potencjału intelektualnego kandydatów.

Nasi doświadczeni psycholodzy korzystają z różnorodnych testów, w zależności od Państwa zapotrzebowania na kadrę. W ten sposób możemy poznać cechy osobowościowe oraz temperamentalne kandydata, dowiedzieć się, czy dana osoba jest zaangażowana w swoją pracę oraz czy np. potrafi pracować w często zmieniających się warunkach.

Testy psychologiczne można wykorzystywać nie tylko w procesie rekrutacji. Polecamy je również jako narzędzie wspomagające dalszy rozwój pracownika, czy przy planowaniu szkoleń.

TESTY PSYCHOLOGICZNE – OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Selekcja najlepszych kandydatów do pracy

Skuteczna rekrutacja zapewni Twojej firmie rozwój i realizację celów biznesowych. Z kompetentnym zespołem osiągniesz sukces!

Awanse i planowanie dalszej ścieżki kariery

Twój idealny zespół, aby nie rotował, musi się rozwijać. Poprzez planowanie kariery pracownikom, zapewnisz stabilność firmy.

CECHY, ZDOLNOŚCI, KOMPETENCJE, KTÓRE DIAGNOZUJEMY

Typ osobowości

Iloraz inteligencji

Radzenie sobie ze stresem

Zdolności społeczne

Zdolności wzrokowo-przestrzenne

Zdolności werbalne

Zdolności abstrakcyjno-logiczne

Zdolności twórcze

Cechy układu nerwowego (podejmowanie działań w warunkach silnie stymulujących, odporność na zmęczenie a samokontrola, umiejętność odraczania czynności oraz reagowanie na zmiany)

Relacje pomiędzy zorientowaniem na ludzi / cele; dążenie do celów; typ wykonawcy lub realizatora

Koncepcja siebie

pl_PL