Wczytywanie...

Raport Indywidualny FRIS

Model FRIS® służy do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania. Nazwa modelu stanowi skrót pierwszych liter słów: FAKTY-RELACJE-IDEE-STRUKTURY. Definiuje on cztery perspektywy poznawcze, które z kolei służą do opisu Stylów Myślenia i Stylów Działania. FRIS® to pierwsze narzędzie polskie stworzone i zweryfikowane przez polskich badaczy na podstawie odpowiedzi udzielonych przez polskich respondentów. Badanie FRIS® zostało stworzone zgodnie z wiedzą i wymaganiami stawianymi narzędziom psychometrycznym, a jego trafność oraz rzetelność została potwierdzona odpowiednimi analizami statystycznymi.

Twój Styl Myślenia wynika z tego, jaki rodzaj informacji: fakty, relacje, idee czy struktury, jest dla Ciebie najbardziej istotny i przydatny w momencie zetknięcia z nową sytuacją. Wskazuje na to, czemu nadajesz największy priorytet i co najintensywniej wykorzystujesz, a także jakie procesy umysłowe wykonujesz najsprawniej.

Twój Styl Działania natomiast wynika ze Stylu Myślenia oraz stopnia wykorzystania pozostałych perspektyw i określa sytuacje, w których jesteś najbardziej skuteczny.

Zamawiając Raport Indywidulany FRIS® dowiesz się:

Dołącz raport do swojego CV, aby Twój przyszły pracodawca wiedział, że to właśnie Ciebie szuka!
Raporty i usługi oparte o FRIS® oferuje firma DCC Consulting, współpracująca z JobFinder.
pl_PL